Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 20:39

Karta DNS #DNS PL 2/2022
Oprava striech na objektoch v správe DPB a.s.

Informácie

ID zákazky
24735
Názov predmetu
Oprava striech na objektoch v správe DPB a.s.
Číslo spisu
DNS PL 2/2022
Číslo z vestníka VO
28516 - WYP
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
1 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
45261910-6 - Opravy striech
Doplňujúci CPV
45261400-8 - Oplechovanie
45261410-1 - Strešné izolačné práce
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky bude uskutočňovanie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu – Oprava strešných plášťov na objektoch v správe DPB a.s.. Bližšia špecifikácia bude uvedená v jednotlivých Výzvach.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
11.07.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
11.07.2022 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
12.07.2026 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Zákazky