Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 03:00

Karta obstarávania #2022-77
Servis nadstavieb Ros Roca

Informácie

ID zákazky
24807
Názov predmetu
Servis nadstavieb Ros Roca
Číslo spisu
2022-77
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
30 500,00 EUR
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných prác počas záručnej doby na špeciálne nadstavby nákladných motorových vozidiel Ros Roca vo vlastníctve verejného obstarávateľa v režime mimo záručného servisu, poskytovanie opráv a údržby nadstavieb vrátane dodania náhradných dielov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.06.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6823

Dokumenty