Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.07.2024 09:33

Karta DNS #040/30/22
Analgetiká a antianemické prípravky

Informácie

ID zákazky
25705
Názov predmetu
Analgetiká a antianemické prípravky
Číslo spisu
040/30/22
Číslo z vestníka VO
30349-MUT/2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 120-337907
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
341 964,00 EUR
Hlavný CPV
33661200-3 - Analgetiká
Doplňujúci CPV
33621300-2 - Antianemické prípravky
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

lieky pre potreby FNsP.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
27.07.2022 09:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2026 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Zákazky