Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:25

Karta obstarávania #ID 131
Projektová dokumentácia pre stavbu: SOŠ HSaO Zvolen - rekonštrukcia objektov školy - zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD

Informácie

ID zákazky
2656
Názov predmetu
Projektová dokumentácia pre stavbu: SOŠ HSaO Zvolen - rekonštrukcia objektov školy - zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD
Číslo spisu VO
ID 131
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 380,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71300000-1 - Inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej projektové energetické hodnotenie a inžinierska činnosť pre projekt s názvom „SOŠ HSaO Zvolen – rekonštrukcia objektov školy – zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.02.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu (Zvolen)
Adresa
Jabloňová 1351
Zvolen
960 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty