Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 20:56

Karta obstarávania #OVO/40531/2022
Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 1,2,3,4

Informácie

ID zákazky
27909
Názov predmetu
Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 1,2,3,4
Číslo spisu
OVO/40531/2022
Číslo z vestníka VO
32426 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
756 795,63 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce / IA19-3 - Prestavba
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Riešené územie sa nachádza v blízkosti historického jadra mesta Trnava, ktoré je zároveň centrálnou mestskou zónou. Ide o súbor štyroch susediacich dvorov medzi bytovými domami, ktoré sú vzájomne prepojené. Rozsah predmetu zákazky je riešený v realizačnej projektovej dokumentácii Hospodárska úprava vybraných dvorov od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 1, 2, 3, 4, spracovanej spoločnosťou RUDBECKIA, s.r.o., Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.08.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty