Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2018 15:12

Karta obstarávania #5/PO/2017
Manipulačné vozíky

Informácie

ID zákazky
280
Názov predmetu
Manipulačné vozíky
Číslo spisu VO
5/PO/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 999.00 EUR
Hlavný CPV
42415200-0 - Pracovné vozíky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Zariadenie oddelení v budove DIA

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Otváranie obálok (Ponuka (len jedna obálka))
22.12.2017 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Vladimír Mičko
vmicko@vusch.sk
+421 557891695

Dokumenty