Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:33

Karta obstarávania #07-22-ZŠ
Revitalizácia areálu v Základnej škole s materskou školou, Hargašova 5

Informácie

ID zákazky
28012
Názov predmetu
Revitalizácia areálu v Základnej škole s materskou školou, Hargašova 5
Číslo spisu
07-22-ZŠ
Číslo z vestníka VO
-
Číslo z vestníka EU
-
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
33 575,91 EUR
Hlavný CPV
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je revitalizácia areálu v Základnej škole s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica, vrátane stavebných prác pre detské ihrisko, ktorých súčasťou bude o.i. osadenie obrubníkov, základových pätiek, podkladu z kameniva, oplotenia futbalového ihriska pletivom so stĺpmi atď. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, výkaze výmer a v projektovej dokumentácii

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.07.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.07.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mestská časť Záhorská Bystrica
Adresa
Námestie Rodiny 1
Bratislava
843 57, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová, Karol Meliška
karol.meliska@apuen.sk
+421 948243889

Dokumenty