Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:34

Karta zákazky #118/2021-013
Výzva č. 13 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“

Informácie

ID zákazky
28437
Názov predmetu
Výzva č. 13 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“
Číslo spisu
118/2021-013
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
137 000,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky – výzvy č. 13 je dodanie biologicky rozložiteľných a kompostovateľných vreciek kompatibilných s 10 l košíkom na kuchynský biologický rozložiteľný odpad pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.07.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty