Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:11

Karta zákazky #118/2021-014
Výzva č. 12 Zberné nádoby

Informácie

ID zákazky
28598
Názov predmetu
Výzva č. 12 Zberné nádoby
Číslo spisu
118/2021-014
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
456 000,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky – výzvy č. 12 je dodanie plastových zberných nádob pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky príslušnej časti súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.08.2022 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty

Časť 1 - 120 l plastové zberné nádoby

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2 - 240 l plastové zberné nádoby

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
56 600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3 - 1 100 l plastové zberné nádoby

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
337 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4 - 20-23 l plastové zberné nádoby

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy