Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.11.2022 12:43

Karta obstarávania #2022-99
Power BI Software Development

Informácie

ID zákazky
28899
Názov predmetu
Power BI Software Development
Číslo spisu
2022-99
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
25 000,00 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre dátovú analýzu a tvorbu reportov. Obstarávateľ má záujem na platforme Microsoft Power BI vytvoriť centralizovaný reporting nástroj, ktorý bude celofiremné slúžiť ako hlavný informačný zdroj pre riadenie spoločnosti, nástroj pre tvorbu reportov, analýz, vizualizáciu údajov a sledovanie plnenia cieľov. Účelom riešenia je zvýšenie efektivity práce s získania lepšieho prístupu k informáciám.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.09.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty