Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 03:25

Karta zákazky #MAR 16/2022-001
Osobné ochranné pracovné prostriedky na 6 mesiacov

Informácie

ID zákazky
29078
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné prostriedky na 6 mesiacov
Číslo spisu
MAR 16/2022-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
133 175,30 EUR
Hlavný CPV
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy
Doplňujúci CPV
18830000-6 - Ochranná obuv
33735100-2 - Ochranné okuliare
35113470-4 - Ochranné košele a nohavice
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie OOPP na obdobie 6 mesiacov v zmysle technickej špecifikácie (Príloha č.2).

Konkrétny výrobok je uvedený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku. Umožňuje sa predloženie ekvivalentného výrobku s minimálnymi parametrami uvedenými odkazom na konkrétny výrobok. Pri predložení ekvivalentného výrobku je potrebné doložiť odkaz na výrobcu (predajcu), odkaz na konkrétne parametre výrobku a predloženie certifikátu pre použitie výrobku v EU ( vložiť do posledného stĺpca Prílohy č.2) .
Technické špecifikácie zistené z dostupných zdrojov predajcov - zdroj uvedený v odkaze v Prílohe č.2. Konkrétny výrobok podľa označenia výrobcu ( odkazu) je určený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka/objednávky s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.08.2022 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty