Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:02

Karta obstarávania #SE-VO-2022/006
Automobily s hybridným pohonom typu SUV pre HZS

Informácie

ID zákazky
29438
Názov predmetu
Automobily s hybridným pohonom typu SUV pre HZS
Číslo spisu
SE-VO-2022/006
Číslo z vestníka EU
2022/S 155-440962
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
741 500,00 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Doplňujúci CPV
32342410-9 - Zvukové zariadenie
34928430-1 - Majáky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je dodanie určitého počtu kusov toho istého automobilu. Predmet zákazky z tohto dôvodu nie je možné rozdeliť na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup 20 ks osobných automobilov typu SUV s hybridným pohonom (HEV) vrátane doplnkov ako svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre skrytú montáž, set polepov HZS (označenie príslušnosti k HZS), montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice, kompresor na 12 V, prenosné svietidlo, ťažné zariadenie a sada snehových reťazí.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.09.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.09.2022 10:05:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty