Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.09.2023 17:30

Karta obstarávania #A22
Digitalizácia vozového parku, systém plánovania zvozu a elektronickej evidencie a potvrdzovania výsypov

Komunikácia