Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 15:17

Karta obstarávania #MAGS OVO 58527/2022
Pamätník obetiam Covid-19

Informácie

ID zákazky
29794
Názov predmetu
Pamätník obetiam Covid-19
Číslo spisu
MAGS OVO 58527/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
175 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
92310000-7 - Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
92311000-4 - Umelecké diela
92312000-1 - Umelecké služby
92312200-3 - Služby autorov, skladateľov, sochárov, zabávačov a iných samostatných umelcov
92312250-8 - Služby samostatných umelcov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom súťaže je nájsť a zrealizovať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania - výtvarného diela vo verejnom priestore v lokalite Ružinovského jazera „Rohlík“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.11.2022 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.11.2022 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Juraj Šimo

Dokumenty