Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2022 12:22

Karta obstarávania #101/22
Dodávka - ANTIVIBRAČNÍ HMOTA - Weco FAN, RAL 7042

Informácie

ID zákazky
29933
Názov predmetu
Dodávka - ANTIVIBRAČNÍ HMOTA - Weco FAN, RAL 7042
Číslo spisu
101/22
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka - ANTIVIBRAČNÍ HMOTA - Weco FAN, RAL 7042

Stručný opis

Dodávka - ANTIVIBRAČNÍ HMOTA - Weco FAN, RAL 7042

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
18.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Bc. Adéla Borovková
aborovkova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty