Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:36

Karta obstarávania #06448/2019/ODDVO
Prieskum dopravy cez hranice Banskobystrického kraja

Informácie

ID zákazky
3020
Názov predmetu
Prieskum dopravy cez hranice Banskobystrického kraja
Číslo spisu VO
06448/2019/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
47 000,00 EUR
Hlavný CPV
79311000-7 - Služby spojené s prieskumom
Doplňujúci CPV
79311300-0 - Analýza prieskumu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie prieskumu – Prieskum dopravy cez hranice Banskobystrického kraja. Prieskum je zameraný na sčítanie intenzity dopravy a doplňujúce výberové anketové dopytovanie cestujúcich cez hranice Banskobystrického kraja pre všetky relevantné druhy dopravy (cestná, autobusová, železničná) zo všetkých významných smerov dochádzky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty