Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:08

Karta obstarávania #2803/2022
Technické kontroly a emisné kontroly pre vozidlá DPMK a.s

Informácie

ID zákazky
30208
Názov predmetu
Technické kontroly a emisné kontroly pre vozidlá DPMK a.s
Číslo spisu
2803/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
157 089,00 EUR
Hlavný CPV
71356100-9 - Technická kontrola
Doplňujúci CPV
71631200-2 - Technická inšpekcia automobilov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je výkon pravidelnej, prípadne aj opakovanej a administratívnej kontroly technického stavu (TK) a výkon emisnej kontroly (EK) pre nákladné a osobné automobily, autobusy, elektrobusy, traktor a prívesné vozíky vo vlastníctve, alebo v nájme DPMK, a.s..

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2022 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Kégler
diana.kegler@dpmk.sk
+421 556407533

Dokumenty