Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 14:43

Karta obstarávania #135-2022
Prenájom teleskopických nakladačov

Informácie

ID zákazky
30226
Názov predmetu
Prenájom teleskopických nakladačov
Číslo spisu
135-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
118 733,00 EUR
Hlavný CPV
98300000-6 - Rôzne služby / PA01-7 - Krátkodobý prenájom
Doplňujúci CPV
43260000-3 - Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a lopatové nakladače a banské mechanizmy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom dvoch (2) ks teleskopických nakladačov s príslušenstvom pre potreby verejného obstarávateľa, vrátane servisu strojov v intervaloch predpísaných výrobcom, dopravy a vyloženia na miesto určenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty