Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2023 12:06

Karta obstarávania #CVO-095-2022
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.609, Pichne, okr. Snina

Informácie

ID zákazky
30314
Názov predmetu
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.609, Pichne, okr. Snina
Číslo spisu
CVO-095-2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
202 844,12 EUR
Hlavný CPV
45213240-7 - Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.609, Pichne, okr. Snina, v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.10.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
Adresa
Fidlíkova 3
Humenné
066 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Roman Mikušinec
mikusinec@denebola.sk
+421 908934680

Dokumenty