Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:22

Karta obstarávania #035/2022/VO-§117
Servis plastových dverí a okien.

Informácie

ID zákazky
30327
Názov predmetu
Servis plastových dverí a okien.
Číslo spisu
035/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
38846 - WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 000,00 EUR
Hlavný CPV
50800000-3 - Rôzne opravárske a údržbárske služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Servis plastových dverí a okien v objektoch v správe/nájme BPMK, s.r.o. vrátane materiálu, montáže, servis a doprava na miesto výkonu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na obdobie 24 mesiacov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871317

Dokumenty