Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.02.2024 10:54

Karta DNS #DNS NL 19/2022
Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení

Informácie

ID zákazky
30750
Názov predmetu
Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení
Číslo spisu
DNS NL 19/2022
Číslo z vestníka VO
39672 - MUS
Číslo z vestníka EU
2022/S 167-474933
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
450 000,00 EUR
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Doplňujúci CPV
71631430-3 - Skúšky tesnosti
71632000-7 - Technické skúšky
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
71632200-9 - Nedeštruktívne skúšky
98110000-7 - Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
30.09.2022 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2026 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

1. kategória _ Revízie a skúšky elektrických zariadení

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Doplňujúci CPV
71631430-3 - Skúšky tesnosti
71632000-7 - Technické skúšky
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
71632200-9 - Nedeštruktívne skúšky
98110000-7 - Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami

2. Kategória _ Revízie a skúšky trakčných zariadení a meniarní

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Doplňujúci CPV
71631430-3 - Skúšky tesnosti
71632000-7 - Technické skúšky
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
71632200-9 - Nedeštruktívne skúšky
98110000-7 - Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami

3. kategória _ Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Doplňujúci CPV
71631430-3 - Skúšky tesnosti
71632000-7 - Technické skúšky
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
71632200-9 - Nedeštruktívne skúšky
98110000-7 - Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami

4. kategória _ Prehliadky oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Doplňujúci CPV
71631430-3 - Skúšky tesnosti
71632000-7 - Technické skúšky
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
71632200-9 - Nedeštruktívne skúšky
98110000-7 - Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami

5. kategória _ Úradné skúšky zdvíhacích zariadení

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Doplňujúci CPV
71631430-3 - Skúšky tesnosti
71632000-7 - Technické skúšky
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
71632200-9 - Nedeštruktívne skúšky
98110000-7 - Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami

Zákazky