Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 13:45

Karta obstarávania #33/2022
Obnova športového areálu ZŠ Gessayova, MČ Bratislava - Petržalka

Informácie

ID zákazky
30832
Názov predmetu
Obnova športového areálu ZŠ Gessayova, MČ Bratislava - Petržalka
Číslo spisu
33/2022
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
234 770,17 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45112720-8 - Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií:
Pozri časť B.2 súťažných podkladov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.09.2022 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Miroslav Cák
office@agmpartners.sk
+421 940999690

Dokumenty