Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 12:00

Karta obstarávania #2953/2022
Realizácia procesu verejného obstarávania- Generálna oprava dráhových vozidiel električiek KT8D5

Informácie

ID zákazky
30843
Názov predmetu
Realizácia procesu verejného obstarávania- Generálna oprava dráhových vozidiel električiek KT8D5
Číslo spisu
2953/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie poradenských služieb zo strany Mandatára v prospech Mandanta pri realizácii verejného obstarávania nadlimitnej zákazky „Generálna oprava dráhových vozidiel električiek KT8D5“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
26.09.2022 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Kégler
diana.kegler@dpmk.sk
+421 556407533

Dokumenty