Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 11:22

Karta zákazky #DNS/VO12
Stavebné materiály k výplňovým konštrukciám

Informácie

ID zákazky
3122
Názov predmetu
Stavebné materiály k výplňovým konštrukciám
Číslo spisu VO
DNS/VO12
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
45 330,00 EUR
Hlavný CPV
44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie stavebných materiálov súvisiacich najmä s osadením a upevnením výplňových konštrukcií podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.04.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.04.2019 12:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty