Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 10:21

Karta obstarávania #3150/2022
Profylaktika kamerového systému

Informácie

ID zákazky
31667
Názov predmetu
Profylaktika kamerového systému
Číslo spisu
3150/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 400,00 EUR
Hlavný CPV
50340000-0 - Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení
Doplňujúci CPV
32323500-8 - Dohľadový videosystém
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je profylaktika kamerového systému pozostávajúceho z 86 kamier umiestnených na trakčných stĺpoch v meste a na Centrálnom dispečingu DPMK, a.s.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
05.10.2022 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
06.10.2022 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Baranová
viktoria.baranova@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty