Stav: Stornovaná ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:28

Karta obstarávania #ODaKS/36421-89920/2017/Sdš
Zber a spracovanie grafických a atribútových dát časti pasportu zelene v Geografickom informačnom systéme Mestského úradu Trnava

Informácie

ID zákazky
318
Názov predmetu
Zber a spracovanie grafických a atribútových dát časti pasportu zelene v Geografickom informačnom systéme Mestského úradu Trnava
Číslo spisu VO
ODaKS/36421-89920/2017/Sdš
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
77231500-3 - Služby týkajúce sa monitorovania a hodnotenia lesov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie prác „Zber a spracovanie grafických a atribútových dát časti pasportu zelene v Geografickom informačnom systéme Mestského úradu Trnava“, v 2. časti obvodu zelene č. 3 – Linčianska, celá časť obvodu zelene č. 9 – Modranka, č. 10 – Kamenný mlyn Lesopark a č. 11 – Kamenný mlyn Centrum a ostatné nespracované územia mesta Trnava.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
16.02.2018 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 918466551

Dokumenty