Stav: Prebiehajúca ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:27

Karta obstarávania #1053/2018-260
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Rožňava

Informácie

ID zákazky
319
Názov predmetu
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Rožňava
Číslo spisu VO
1053/2018-260
Číslo z vestníka VO
02119-WYP vo vestníku 027/2018 zo dňa 7. 2. 2018
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitné zákazky
Typ obstarávania
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
347 809.80 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Rožňave. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
08.03.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Pavel Piliar
pavel.piliar@land.gov.sk
+421 259266230

Dokumenty