Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 31.03.2023 23:59

Karta obstarávania #SE-VO2-2022/004656
Upgrade personalizačného zariadenia Datacard MX6000

Informácie

ID zákazky
32070
Názov predmetu
Upgrade personalizačného zariadenia Datacard MX6000
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004656
Číslo z vestníka VO
č. 272/2022 pod zn. 51107-MST zo dňa 27.12.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 248-725272 zo dňa 23.12.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
476 168,32 EUR
Hlavný CPV
31730000-2 - Elektrotechnické zariadenia
Doplňujúci CPV
42960000-3 - Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a grafické vybavenie, vybavenie na automatizáciu kancelárskych prác a spracovanie informácií
48770000-6 - Softvérový balík všeobecných obslužných programov a obslužných programov na kompresiu dát a tlač
72500000-0 - Služby súvisiace s počítačmi
79811000-2 - Služby v oblasti digitálnej tlače
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW určeného pre upgrade jedného personalizačného zariadenia Datacard MX6000 na Datacard MX6100 a posilnenie čipovej personalizácie potrebnej pre vydávanie novej generácie občianskych preukazov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.03.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.03.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Dokumenty