Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.07.2024 19:25

Karta DNS #040/54/2022
Liečivá tráviacej sústavy

Informácie

ID zákazky
32162
Názov predmetu
Liečivá tráviacej sústavy
Číslo spisu
040/54/2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 079 109,27 EUR
Hlavný CPV
33610000-9 - Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Doplňujúci CPV
33611000-6 - Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou
33614000-7 - Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky zadávanej v DNS sú Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou, Antidiarhoiká, črevné protizápalové/ protiinfekčné činidlá, Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu pre potreby FNsP.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
04.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
04.11.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
04.11.2026 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Zákazky