Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 10:54

Karta obstarávania #3399/2022
Oprava poškodeného trolejového vedenia na Triede KVP Košice

Informácie

ID zákazky
32529
Názov predmetu
Oprava poškodeného trolejového vedenia na Triede KVP Košice
Číslo spisu
3399/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
28 363,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45315100-9 - Elektrotechnické inštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je opätovné uvedenie trolejového vedenia do prevádzky schopného stavu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
03.11.2022 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Kégler
diana.kegler@dpmk.sk
+421 556407533

Dokumenty