Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.01.2020 22:01

Karta zákazky #01/2019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Poprad STA

Informácie

ID zákazky
3284
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Poprad STA
Číslo spisu VO
01/2019
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 810,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Infúzne a injekčné pumpy štandardné

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.04.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Mariána Pavelčák
pavelcak.m@nemocnicapp.sk
+421 948872906

Dokumenty