Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2020 06:52

Karta zákazky #DNS č. 1/3297 NUSCH
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - NUSCH ARO

Informácie

ID zákazky
3297
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - NUSCH ARO
Číslo spisu VO
DNS č. 1/3297 NUSCH
Číslo z vestníka VO
14325-MUT
Číslo z vestníka EU
2018 S 195-440939
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
491 720,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
Doplňujúci CPV
33194110-0 - Infúzne čerpadlá
33194000-6 - Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodať prístroje infúznej techniky, ktorých presná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, vrátane poskytovania služieb v rámci záručnej doby uvedenej v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.04.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.04.2019 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Katarína Kramná
katarina.kramna@nusch.sk
+421 259320629

Dokumenty