Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.02.2023 07:48

Karta obstarávania #039/2022/VO-§117
Zimná údržba vybraných objektov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Komunikácia