Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 20:52

Karta obstarávania #039/2022/VO-§117
Zimná údržba vybraných objektov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Komunikácia