Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.02.2020 08:38

Karta zákazky #1/FNTT
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava ARO

Informácie

ID zákazky
3323
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava ARO
Číslo spisu VO
1/FNTT
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
68 500,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Dodanie infúznej techniky v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Aneta Raciková
aneta.racikova@fntt.sk
+421 335938159

Dokumenty