Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 02:58

Karta obstarávania #2022222
Vianočné osvetlenie

Informácie

ID zákazky
33270
Názov predmetu
Vianočné osvetlenie
Číslo spisu
2022222
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 674,00 EUR
Hlavný CPV
31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Doplňujúci CPV
31527200-8 - Vonkajšie svetlá
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie vianočného osvetlenia. Predmetom je len dodanie bez montáže.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2022 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty