Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2020 07:21

Karta zákazky #FNTN3
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín JIS

Informácie

ID zákazky
3339
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trenčín JIS
Číslo spisu VO
FNTN3
Číslo z vestníka VO
14325-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 195-440939
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
34 490,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

FNTN JIS infúzna technika

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.04.2019 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty