Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 17:34

Karta zákazky #SE-VO2-2022/004795
Mobilné zariadenie pre CLKm 2

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
33426
Názov predmetu
Mobilné zariadenie pre CLKm 2
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004795
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
207 488,40 EUR
Hlavný CPV
30233320-0 - Kombinované čítacie zariadenia kariet smart card a odtlačkov prstov
Doplňujúci CPV
30213500-0 - Vreckové počítače
30233300-4 - Čítačky kariet smart
30233310-7 - Čítačky odtlačkov prstov
35125110-0 - Biometrické snímače
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka mobilných telefónov, ochranných skiel na displej a kompaktných zariadení, ktoré budú využívať príslušníci policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície ÚHCP P PZ, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, ich inštalácia a konfigurácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky je spolufinancovaný z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, kód projektu: SK 2020 ISF SC1/NC1/A3.
Názov projektu: „Doplnenie a obmena technického vybavenia v rámci N-VIS a CLK“.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.02.2023 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Dokumenty