Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 21:14

Karta zákazky #JIS2/2019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Detskej Nemocnice Banská Bystrica JIS dokup

Informácie

ID zákazky
3353
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Detskej Nemocnice Banská Bystrica JIS dokup
Číslo spisu
JIS2/2019
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
42 700,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu pre Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Gabriela Gondová
gabriela.gondova@dfnbb.sk
+421 484726500

Dokumenty