Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.05.2020 01:27

Karta obstarávania #1861/2019
Stavebné práce - Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom

Informácie

ID zákazky
3362
Názov predmetu
Stavebné práce - Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom
Číslo spisu VO
1861/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
39 378,06 EUR
Hlavný CPV
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45442180-2 - Opakované natieranie a maľovanie
39370000-6 - Vodoinštalácie
44163130-0 - Kanalizačné rúry
45410000-4 - Omietkarské práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu na ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom - stavebné práce

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.05.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.05.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty