Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.11.2022 14:54

Karta zákazky #2022-12-003
Výzva č. 3 "Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá"_II

Informácie

ID zákazky
33677
Názov predmetu
Výzva č. 3 "Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – I. Kategória – Oleje, mazivá"_II
Číslo spisu
2022-12-003
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Doplňujúci CPV
09211100-2 - Motorové oleje
09211400-5 - Prevodové oleje
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
09211650-2 - Brzdové oleje
09220000-7 - Ropná vazelína, vosky a technické benzíny
09211200-3 - Kompresorové oleje
24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
24951300-8 - Hydraulické kvapaliny
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky zadávanej v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) je zabezpečenie dodávky olejov, mazív a prevádzkových kvapalín špecifikovaných v technickej špecifikácii tejto zákazky.

Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.11.2022 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Michaela Tóthová
tothova@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty