Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.01.2020 22:16

Karta zákazky #FNsPBB VO23042019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.3 STANDARD

Informácie

ID zákazky
3374
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.3 STANDARD
Číslo spisu VO
FNsPBB VO23042019
Číslo z vestníka VO
14325-MUT, Vestník č.202/2018 z 11.10.2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 195- 440939
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
66 442,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ľubica Bobrová
lbobrova@nspbb.sk
+421 484412114

Dokumenty