Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:06

Karta obstarávania #OP22DNK128
Energie pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023

Informácie

ID zákazky
33797
Názov predmetu
Energie pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023
Číslo spisu
OP22DNK128
Číslo z vestníka VO
47106 - MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 214-613479
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 505 000,00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023.

Časť zákazky 1: Dodávka elektriny
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

Časť zákazky 2: Dodávka zemného plynu
Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Časť zákazky 1 je členená na 2 podčasťi, ktoré tvoria skupiny verejných osbstarávateľov podľa prevládajúceho spoôsobu merania spotreby:

Podčasť 1A - verejní obstarávatelia, ktorých aspon 84% spotreby elektriny je meranej pomocou priebového merania s diaľkovým odpočtom (meranie typu A),
Podčasť 1B - verejní obstarávatelia, ktorých väčšina spotreby elektriny je meraná pomocou bez priebehového merania (meranie typu C)

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 15:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.11.2022 15:35:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Dolný Kubín
Adresa
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
Dolný Kubín
02601, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Pavol Malinovský
malinovsky@obstarame.sk
+421 903282084
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4881

Dokumenty

Časť zákazky 1 - Dodávka elektrickej energie (Podčasť 1A)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 075 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť zákazky 1 - Dodávka elektrickej energie (Podčasť 1B)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
83 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť zákazky 2 - Dodávka zemného plynu

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
347 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy