Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.07.2024 04:05

Karta DNS #DNS 22/2022
Opravy električiek Škoda 29T/30T po mimoriadnych udalostiach

Informácie

ID zákazky
34775
Názov predmetu
Opravy električiek Škoda 29T/30T po mimoriadnych udalostiach
Číslo spisu
DNS 22/2022
Číslo z vestníka VO
7597 - MUS
Číslo z vestníka EU
2023/S 035-101315
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
800 000,00 EUR
Hlavný CPV
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel / IA23-5 - Celková prehliadka a oprava
Doplňujúci CPV
34622100-4 - Električkové osobné vozne
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravu násilného poškodenia električiek po mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a stanovenie rozsahu a technológie návrhy opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí a vyhotovenie sprievodnej dokumentácie k oprave.

Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
29.03.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
29.03.2023 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
29.03.2027 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty

Zákazky