Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 14:49

Karta zákazky #DNS 22/2022-002
Oprava ŠKODA 29T FORCITY PLUS č. 02_2024

Informácie

ID zákazky
56281
Názov predmetu
Oprava ŠKODA 29T FORCITY PLUS č. 02_2024
Číslo spisu
DNS 22/2022-002
Číslo z vestníka VO
597 - MUS
Číslo z vestníka EU
2023/S 035-101315
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
222 898,00 EUR
Hlavný CPV
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel / IA23-5 - Celková prehliadka a oprava
Doplňujúci CPV
34622100-4 - Električkové osobné vozne
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava poškodenia električky po mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia, stanovenie rozsahu a technológie opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí a vyhotovenie sprievodnej dokumentácie k oprave.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.06.2024 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty