Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:44

Karta zákazky #2022-12-004
Výzva č. 4 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – II. Kategória – Autokozmetika, prevádzkové náplne“_II

Informácie

ID zákazky
34816
Názov predmetu
Výzva č. 4 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – II. Kategória – Autokozmetika, prevádzkové náplne“_II
Číslo spisu
2022-12-004
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
24951311-8 - Prípravky proti zamŕzaniu
Doplňujúci CPV
24951310-1 - Pripravené tekutiny na odmrazovanie
24000000-4 - Chemické výrobky
24957000-7 - Chemické aditíva
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky
39831240-0 - Zlúčeniny na čistenie
39831500-1 - Čistiace prostriedky na autá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je zabezpečenie dodávky autokozmetiky a prevádzkových náplní, ktorých podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a v prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.11.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Michaela Tóthová
tothova@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty