Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.02.2023 00:10

Karta obstarávania #214/2022
Dodávka tovaru-chlieb, pekárenské výrobky

Informácie

ID zákazky
34900
Názov predmetu
Dodávka tovaru-chlieb, pekárenské výrobky
Číslo spisu
214/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 300,00 EUR
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Doplňujúci CPV
15811100-7 - Chlieb
15811200-8 - Rožky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Opakované dodávky chleba a pekárenských výrobkov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2022 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
02.12.2022 08:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Slovenská Ľupča)
Adresa
Czambelova 286/23
Slovenská Ľupča
97613, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viera Šišková
viera.siskova@seniordom.sk
+421 903544404

Dokumenty