Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 03:20

Karta obstarávania #215/2022
Dodávka tovaru-mäso, mäsové výrobky

Informácie

ID zákazky
34904
Názov predmetu
Dodávka tovaru-mäso, mäsové výrobky
Číslo spisu
215/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 500,00 EUR
Hlavný CPV
15110000-2 - Mäso
Doplňujúci CPV
15113000-3 - Bravčové mäso
15111100-0 - Hovädzie mäso
15130000-8 - Mäsové výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Opakované dodávky mäsa, mäsových výrobkov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.12.2022 08:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Slovenská Ľupča)
Adresa
Czambelova 286/23
Slovenská Ľupča
97613, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viera Šišková
viera.siskova@seniordom.sk
+421 903544404

Dokumenty