Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:43

Karta obstarávania #2/2022 ICE
Dodanie hokejovej výstroje a pomôcok

Informácie

ID zákazky
35165
Názov predmetu
Dodanie hokejovej výstroje a pomôcok
Číslo spisu
2/2022 ICE
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
24 670,00 EUR
Hlavný CPV
37411200-4 - Korčuliarsky výstroj a výstroj na ľadový hokej
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie hokejoveho výstroja a pomôcok na hokej

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

zaslanie objednávky

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2022 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.11.2022 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
ICE DREAM Občianske združenie
Adresa
Jarná 1163/1
Košice - staré mesto
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Agnesa Klimová
agnesa.klimova@upjs.sk
+421 918984041

Dokumenty