Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.02.2024 05:00

Karta DNS #99/DNS/OVO/11/22Ba
Nábytok - nezdravotnícky

Informácie

ID zákazky
36384
Názov predmetu
Nábytok - nezdravotnícky
Číslo spisu
99/DNS/OVO/11/22Ba
Číslo z vestníka VO
740-MUT
Číslo z vestníka EU
2023/S 006-012602
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
255 000,00 EUR
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
Doplňujúci CPV
39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39130000-2 - Kancelársky nábytok
39150000-8 - Rôzny nábytok a vybavenie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup nábytku - nezdravotníckeho, ktorý je na trhu bežne dostupný.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
39100000-3 Nábytok
39120000-9 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39130000-2 Kancelársky nábytok
39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia a požadované technické parametre, miesto dodania a montáže predmetu zákazky, lehota dodania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
09.02.2023 10:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
27.03.2024 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Dokumenty

Zákazky