Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.02.2020 10:20

Karta zákazky #F.3.1/2019/303-03_NEO
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Nové Zámky NEO

Informácie

ID zákazky
3639
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Nové Zámky NEO
Číslo spisu VO
F.3.1/2019/303-03_NEO
Číslo z vestníka VO
14325-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 195-440939
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 700,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.05.2019 10:50:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Vladimír Lipovský
obstaravanie5@nspnz.sk
+421 356912245

Dokumenty